Grunto tyrimai

2014-06-17

Vienas pirmųjų darbų, kurį atlikome dar prieš galutinio namo projekto patvirtinimą, o faktas ir prieš konstruktyvo užsakymą, buvo užsakytas inžinerinis geologinis tyrimas. Kadangi vienas mūsų sklypo kampas labai seniai buvo užpiltas, mum buvo aktualus tas kampas, tad gavus rekomendacijų tyrimus mums atliko V.Vaitiekūnas. Buvom labai patenkinti jo darbu: viskas atlikta tvarkingai ir greitai.

2014-06-03 16.59.41 2014-06-03 17.06.17 2014-06-03 16.58.40

Mūsų projektuojamo namo vietoje buvo išgręžti 2 gręžiniai 4,5-5 metrų gylio. Atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai.

2014-06-03 16.49.44

Gavus išvadas paaiškėjo, kad jaudintis nėra dėl ko, pamatų su 4-5 metrų poliais daryti tikrai nereikės 🙂 Geologo rekomendacijose skambėjo, kad poliai galėtų būti ~2,5 metrų gylio, gruntas – moreninis labai stiprus molingas dulkis.