REIKIA NUOMONIŲ DĖL VIRTUVĖS LANGŲ IŠPLANAVIMO

Iki sienų kelimo šeimoje pasiskirstė dvi nuomonės dėl virtuvės baldų orientavimo – t.y. LANGŲ ANGŲ VIETŲ. Yra dvi galimybės, būtų įdomi Jūsų nuomonė.

Pastaba: pro virtuvės langą, kuris 1 ir 2 variante yra didelis, matysis mūsų mažas kiemelis ir už jo esantis Botanikos sodas (žaluma). Tad toje sienoje norisi didesnio lango 🙂

variantai 2

PicMonkey Collage

Vizualizacijų programos

O dabar šiek tiek apie programas, kurios gali palengvinti namo projektavimą. Na mūsų atžvilgiu pirminiai namo brėžiniai buvo braižomi autocadu, tačiau norėdama pagelbėti savo vyrui įsivaizduoti atstumus ir bent šiek tiek gaudytis erdvėje naudojau paprastas, nesunkiai valdomas programėles.

1. Home by me

321

2. Sweet Home 3D –

cccc tamburas2 virtuve4 virtuve5

3. Homebase – namo vidaus patalpų projektavimui (virtuvė, svetainė, miegamasis, vonia)

kitas variantas 1 variantas 14 vonia vituve kitas variantas

4. IKEA – virtuvės planavimo programėlė

variantas 13

Dokumentai reikalingi statybos leidimui gauti

Šis postas bus apie dokumentaciją, kuri reikalinga gauti statybos leidimą, na o apie tai rašysiu – AŠ EGLĖ. Mūsų šeimoje taip jau išėjo,jog visi projektavimo bei dokumentacijos reikalai atiteko man. Trumpai, kodėl mes pasirinkome statyti namą, o ne pirkti butą. Visų pirma, reikia paminėti jog abu su vyru esame užauge nuosavuose namuose, tad puikiai žinome skirtumus tarp  buto ir namo. Abu mėgstame gamtą, nebijome ūkio darbų 🙂 Na, o galiausiai sudėjus visus taškus ant i (finansiniu atvžvigiu),statyti nedideli namą (~100 kv.m.),mūsų atžvilgiu, kainuoja beveik tas pats kas pirkti naujos statybos butą (~60 kv.m.). Tad su palaikymo komanda ryžomės statyti patys.

Papakosiu apie Vilniaus mieste/rajone reikalingus dokumentus, norint gauti statybos leidimą:

(*domumentų pavyzdžiai atsitiktinai parinkti internete)

 1. NT Registro centrinio duomenų banko išrašas;
 2. Nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (pirkimo/pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, paveldėjimo ar kt.);
 3. Sklypo planas;

  pvz

  Sklypo plano pvz.

 4. Specialieji architektūros reikalavimai (gaunami nuėjus į savivaldybę, užpildžius prašymo formą, prie kurios pridedami dokumentai: nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, sklypo planas);
 5. Prie Jūsų sklypo einančių komunikacijų, tiksliau jas aptarnaujančių institucijų techninės prisijungimo sąlygos (LESTO, Vilniaus dujos, Vilniaus vandenys ir kt.);
 6. Sutikimai (bendraturčių  – jei sklype nustatyta naudojimosi tvarka;kaimynų – jei statinys statomas arčiau nei 3 metrai nuo sklypo ribos, sutikimas naudotis servitutais, prisijungti prie gręžinio, nuotekų valymo įrenginių ar kt.);
 7. Įgaliojimas (architektui – patvirtinti Jūsų dokumentų tikrumą bei pateikti Jūsų techninį projektą kompiuterinėje sistemoje INFOSTATYBA; jei yra būtinumas – fizinam asmeniui, kuris rūpinsis visais su projektavimu susijusiais reikalais);
 8. Jei neseniai pakeista sklypo paskirtis, sklypas buvo dalinamas į kelis atskirus sklypus, jei buvo dasipirkinėjama žemė ir sklypas sujungiamas ir kt. – tai patvirtinantys dokumentai : detalusis planas, dokumentas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas ar kt. Taip pat, miesto/rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (aukščiau išvardintų dokumentų) tvirtinimo;
 9. Jei projektavimo metu dar nėra privestų centralizuotų vandentiekos ir nuotekų tinklų Vilniaus mieste reikalaujamas lauko vandentiekos ir nuotakynės projektas, Vilniaus rajone kolkas jis nereikalaujamas; jei neprivesta elektra – elektros projektas; jei šalia dujos – lauko dujotiekio tinklų supaprastintas statybos projektas ar kt;
 10. Banko sąskaitos išrašas – sumokėtas 250 Lt mokėstis VMI už statinio statybos leidimo išdavimą;
 11. Toponuotrauka – ant jos bus braižomas Jūsų namo inžinerinių tinklų brėžinys, statinių nužymjimo ir aplinkotvarkos planas, vertikalus planas.

Visi šie dokumentai bus pridedami prie Jūsų techninio darbo projekto bylos, kartu su architekto paruošta statinio projektavimo užduotimi, aiškinamoju raštu bei brėžiniais: pamatų, aukštų, stogo, fasadų planais, pjūviu, dar būna pridedama – baldų išdėstymo schema, durų bei langų detalės, grindų, sienų ir stogo detalės. Dažniausiai Jūsų architektas (pridėjęs savo veiklą įrodantį dokumentą, statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą bei diplomo kopiją), sukomplektuotą bylą, kurią prieš tai Jūs pasirašėte, kelia į sistemą INFOSTATYBA.Būtina paminėti, jog visi brėžiniai turi būti pasirašomi projektuotojų elektroniniais parašais (namo brėžiniai, jei yra elektros, dujų, vandens/nuotekų projektai). Nuo įkėlimo per 3 darbo dienas, jei yra visi reikalingi dokumentai bei parašai, nėra kažkokių pastabų, projektas yra užregistruojamas. Nuo 2015 metų balandžio (mano žiniomis), projektas bus derinmas 10 darbo dienų (iki dabar buvo 20 darbo dienų). Sistema išsiunčia Jūsų projektą visoms reikalingoms institucijoms, kurios jį turi patikrinti. Jei nei viena institucija po derinimo termino nebūna pateikusi pastabų projektui pateikiama išvada : PRITARTA 🙂 ir per keleta dienų Jums yra išrašomas statybos leidimas (galima užsisakyti ir skaitmeninę formą). Tačiau jei Jūsų projekte kažkuri institucija randa pastabų, praėjus tikrinimo terminui, projektui yra automatiškai NEPRITARIAMA. Tada Jūsų architektas taiso pastabas ir jas ištaisęs vėl kelia pakartotiniam projekto tikrinimui, kurio pradžioje yra 3 darbo dienos skirtos registracijai, ir 10 darbo dienų institucijų tikrinimui. Jei pastabos neteisingai ištaisomos viskas vėl kartojama.

Derinimų langas INFOSTATYBOS sitemoje, pvz be pastabų.

Derinimų langas INFOSTATYBOS sitemoje, pvz be pastabų.

Projektuojant namą dabar jau ir būtina pasidaryti namo konstrukcinį projektą, kuris Jums bus reikalingas ne tik statybos metu, bet ir pridavinėjant nebaigtą statybą ( paskolos ėmimo atveju), namo pridavimo metu. Konstrukcinį namo projektą patartina užsiskayti namo projektavimo metu, kad Jūsų konstruktorius ir architektas galėtu bendradarbiauti ir esant reikalui koreguoti namo brėžinius, ateityje tai leis išvegti papildomų išlaidų, darant projekto korektūras.

(daugiau info https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/su_prasymu_pateikiami_dokumentai.htm)

Grunto tyrimai

2014-06-17

Vienas pirmųjų darbų, kurį atlikome dar prieš galutinio namo projekto patvirtinimą, o faktas ir prieš konstruktyvo užsakymą, buvo užsakytas inžinerinis geologinis tyrimas. Kadangi vienas mūsų sklypo kampas labai seniai buvo užpiltas, mum buvo aktualus tas kampas, tad gavus rekomendacijų tyrimus mums atliko V.Vaitiekūnas. Buvom labai patenkinti jo darbu: viskas atlikta tvarkingai ir greitai.

2014-06-03 16.59.41 2014-06-03 17.06.17 2014-06-03 16.58.40

Mūsų projektuojamo namo vietoje buvo išgręžti 2 gręžiniai 4,5-5 metrų gylio. Atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai.

2014-06-03 16.49.44

Gavus išvadas paaiškėjo, kad jaudintis nėra dėl ko, pamatų su 4-5 metrų poliais daryti tikrai nereikės 🙂 Geologo rekomendacijose skambėjo, kad poliai galėtų būti ~2,5 metrų gylio, gruntas – moreninis labai stiprus molingas dulkis.